جستجوی درمانگران

درمان بیماری آلزایمر

یکشنبه 15 نوامبر 2020

مکانیزم دفاعی

سرکوبی

اساسی ترین مکانیزیم دفاعی سرکوبی است، زیرا در مکانیزم های دیگر دخالت دارد. هر وقت خود با تکانه های ناخوشایند نهاد تهدید می شود، با سرکوب کردن آن تکانه ها از خودش محافظت می کند، یعنی، احساس های تهدیدکننده را به ناهشیار می راند. در خیلی از موارد، سرکوبی از آن پس در طول عمر ادامه می یابد. برای مثال، امکان دارد دختری برای همیشه خصومت خود را نسبت به خواهر کوچکترش سرکوب کند، چون احساس نفرت او اضطراب زیادی را به وجود می آورد. هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد میل جنسی و پرخاشگری به صورت کامل و بی پروا ابراز شوند. در صورتی که رفتارهای خصمانه یا جنسی کودکانه تنبیه یا سرکوب شده باشند، آنها یاد می گیرند هر وقت که این تکانه ها را احساس می کنند، مضطرب شوند. گرچه این اضطراب به ندرت به سرکوبی کامل سایق های پرخاشگری و جنسی منجر می شود، ولی معمولا به سرکوبی محدود آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
شنبه 14 نوامبر 2020

نظریه شخصیت فروید (روان کاوی)

سطوح زندگی روانی

بزرگترین خدمت فروید به نظریه شخصیت، کاوش او در ناهشیار و تاکید وی بر این موضوع بود که افراد عمدتا توسط سایق هایی برانگیخته می شوندکه آگاهی کمی از آنها دارند یا اصلا از آنها آگاه نیستند. از نظر فروید، زندگی روانی به دو سطح ناهشیار و هشیار تقسیم می شود. ناهشیار به نوبه خود، دو سطح متفاوت دارد: ناهشیار تمام عیار و نیمه هشیار. در روان شناسی فروید، سه سطح زندگی روانی برای مشخص کردن فرایند و مکان به کار رفته اند. البته، وجود مکان خاص صرفا فرضی است و چنین مکانی داخل بدن وجود ندارد. با این حال، فروید از ناهشیار و فرایندهای ناهشیار سخن گفت.

ناهشیار  (Unconscious)

ناهشیار در برگیرنده تمام سایق ها، امیال، یا غرایز است که خارج از آگاهی ما هستند، ولی اغلب کلمات، احساسات، و اعمال ما را برانگیخته می کند. گرچه ممکن است از رفتارهای آ

ارسال شده در روانشناسی توسط نادر حسینی
شنبه 14 نوامبر 2020

شخصیت چیست؟

روان شناسان در رابطه با معنی شخصیت با هم تفاوت دارند. اغلب قبول دارند که کلمه شخصیت از واژه لاتین پرسونا به دست آمده است. پرسونا به ماسک نمایشی اشاره دارد که هنرپیشه های رومی در نمایش های یونانی بر چهره می زدند. این هنرپیشه های روم باستان، ماسک(پرسونا) را بر چهره می زدند تا نقش یا ظاهری کاذب را نمایش دهند. البته، این برداشت سطحی از شخصیت، تعریف مقبول نیست. وقتی روان شناسان از واژه شخصیت استفاده می کنند، به چیزی بیش از نقشی که افراد بازی می کنند اشاره دارند. گرچه یک تعریف واحد برای تمام نظریه پردازان شخصیت قابل قبول نیست، ولی ما می توانیم بگوییم که شخصیت الگوی صفات نسبتا دایمی و ویژگی های منحصر به فرد است که به رفتار شخص ثبات و فردیت می بخشد. صفات به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان، و پایداری رفتار در موقعیت های مختلف کمک می کنند. صفات ممکن ا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی توسط نادر حسینی
شنبه 14 نوامبر 2020

(ناروانی )لکنت زبان

  حرف زدن با دیگران اگر لکنت داشته باشد سخت است. ممکن است که در ادا کردن کلمات یا صداهایخاص گیر کنید. همچنین ممکن اس ت در حنجره خو د احساس گرفتگی و سفتی کنید! برای رهایی از لکنتشاید تابحال کلماتی که م یخواستید بگویید را عوض کرده باشید.  آسیب شناسان گفتار و زبان م یتوانند بهشما کمک کنند.   درباره لکنت: همه ما در زمانهای خاصی روانی گفتار خود را از دست داده ایم. بطور مثال اول صحبتمان”ممم” ، “آه” یا کلماتی مثل “میدونی..” اضافه میکنیم. یا صدا یا کلمه را بیشتر از یکبار میگوییم. به همهاین موارد ناروانی گفته م یشود. ناروانی شامل تکرار قسمتی از کلمه )آآآآاقا..(، کشیدن صدا )سسسسلام..(  و گیر در تولید صدا )دی… در حین ادای کلمه “دیگه”( میباشد. لازم به ذکر است که لکنت چیزی فراتر از ناروانی است. لکنت میتواند همراه با مشکلاتی همچون

ارسال شده در روانشناسی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
دوشنبه 26 اکتبر 2020

اختلال ارتباط، زبان، و گفتار

به نظر می رسد اشتیاق انسان به ارتباط ، مانند نیاز انسان به غذا ، اساسی است. ارتباط خیلی زود آغاز می شود، هنگامی که کودک تلاش می کند تا نیازهایش را به والدین نشان دهد. نوزاد در ابتدا از گریه ، غرغر، ایما و اشاره و بیانات چهره ای برای رساندن پیام استفاده می کند در ۳یا۴ ماهگی کودک شروع به غان و غون و هجا گویی می کند_ استفاده از صداهایی که شبیه گفتار است و تقلید زبانی که کودک از ابتدای تولد شنیده است. سرانجام در حدود یک سالگی ، اولین کلمات پدیدار می شوند. این کلمات معمولا تکراری از صداها همچون ما_ ما ، دا _ دا ، یا پا_پا هستند. تعجب آور نیست که در بسیاری از زبان ها، این کلمات معنی پدر یا مادر می دهد؟ هیچ چیزی برای والدین هیجان انگیزتر از توانایی حیرت انگیز نوزادشان برای اکتساب گفتار و زبان در اولین سال زندگی نیست.

تعریف ارتباط ، زبا

ارسال شده در روانشناسی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی

چهارشنبه 21 اکتبر 2020

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود. این آزمون در سال۱۹۳۸ توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان ۵-۱۱ بکار برد. مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است. آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
شنبه 26 سپتامبر 2020

کودکان مبتلا به اختلال های هیجانی و رفتاری     Emotional and Behavior Disorders

تاریخچه اختلال های هیجانی و رفتاری

ما همیشه با درد و اندوه در مورد اختلال های هیجانی و رفتاری آگاه شده ایم . برای نسل ها متغیرهای شگف انگیزی به عنوان علل چنین مشکلات رفتاری در نظر گرفته می شد و مطابق با آن ، گستره وسیعی از درمان ها وجود داشت. دو قرن پیش تصور می شد که کودکان با مشکلات رفتاری در سیطره شیاطین ، دیوانه یا عقب مانده ذهنی هستند. زمانی که به آنها توجه شد ، آنها را در موسسه های بزرگ زندانی نموده و تلاش اندکی برای آموزش آنها صورت می گرفت. متخصصانی که با این کودکان مواجه می شدند ، اغلب پزشکان و کشیشان بودند. در اواخر دهه۱۸۰۰ از کودکانی که ظاهرا از همسالان خود متفاوت بودند در کلاس های ویژه بدون درجه بندی گذاشته می شدند و توجه کمی به افراد یا نیازهای ویژه می شد. جان ایتارد و ادو

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
شنبه 19 سپتامبر 2020

کودکان مبتلا  به نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی توجه: نشانه های بی توجهی ،بیش فعالی و تکانش گری باید حداقل ۶ ماه دوام یابد و حداقل در چند موقعیت (نظیر خانه، مدرسه ، محل کار) اتفاق بیفتد و به آن حد که با سطح تحولی فرد ناهماهنگ و نا همخوان باشد. بی توجهی – قادر به توجه دقیق به جزئیات نیست و یا در انجام تکالیف مدرسه، کار یا فعالیت های دیگر از روی بی دقتی مرتکب خطا می شود. – در حفظ توجه به تکالیف مدرسه و یا هنگام بازی، با مشکل مواجه است. – وقتی صدایش می کنند به نظر می رسد ،نمی شنود. – از دستورالعمل ها پیروی نمی کند و قادر به تمام کردن تکالیف مدرسه، کارهای خانه و وظایف محیط کار نیست(این مسئله به علت نافرمانی یا ناتوانی در درک و فهم دستورالعمل ها نیست). – در سازمان دهی و نظم بخشیدن به تکال

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
شنبه 12 سپتامبر 2020

اختلالات عاطفی وهیجانی درکودکان بیش فعالی وکمبود توجه

مقدمه

اختلال نارسایی توجه افزون کنشی به ندرت به تنهایی در کودک اتفاق می افتد و به طور معمول همراه با سایر اختلال های هیجانی رفتاری در فرد مشاهده می شود. رایج ترین شرایط همبود عبارت اند از: اختلال تضادورزی مقابله ای[۱] و اختلال رفتار هنجاری[۲] (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کودکان نارسایی توجه / فزون کنشی به طور خاص پسران دارای یکی از این دو اختلال نیز می باشند. ترکیب نارسایی توجه / فزون کنشی و اختلال رفتاری مخرب در کودکان تا حد زیادی پیش بینی کننده پرخاشگری، بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی در دوران نوجوانی و بزرگسالی است (بارکلی و همکاران، ۲۰۰۲). تقریبا ۳۰ درصد کودکان با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی یک نا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
سه‌شنبه 08 سپتامبر 2020

ناتوانی های یادگیری عوامل مهم در تعریف ناتوانی های یادگیری از زمان به رسمیت شناختن ناتوانی های یادگیری در اوایل دهه ۱۹۶۰،یازده تعریف متفاوت در این حوزه تاحدی از پذیرفته شده است.این تعاریف که توسط متخصصان منفرد،کمیته ای از متخصصان یا قانون گذاران ارائه شده اند،نگرش های نسبتا متفاوتی را ارائه می کنند.سه عامل –هر کدام در برخی تعاریف هست،اما نه در همه آنها – از لحاظ تاریخی ،مناقشه قابل توجهی را برانگیخته است: ۱-پیش فرض بدکارکردی دستگاه عصبی مرکزی ۲-اختلال های پردازش روان شناختی ۳-ناهماهنگی بهره هوشی –پیشرفت بدکارکردی دستگاه عصبی مرکزی بسیاری از مفاهیم نظری و روش های آموزشی مرتبط با حوزه ناتوانی های یادگیری ،از کارهایی نشات گرفته است که از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰با کودکان عقب مانده ذهنی و آسیب دیده مغزی انجام شده است.هنگا

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی