جستجوی درمانگران

مکانیزم دفاعی

2020-11-15

مکانیزم دفاعی

سرکوبی

اساسی ترین مکانیزیم دفاعی سرکوبی است، زیرا در مکانیزم های دیگر دخالت دارد. هر وقت خود با تکانه های ناخوشایند نهاد تهدید می شود، با سرکوب کردن آن تکانه ها از خودش محافظت می کند، یعنی، احساس های تهدیدکننده را به ناهشیار می راند. در خیلی از موارد، سرکوبی از آن پس در طول عمر ادامه می یابد. برای مثال، امکان دارد دختری برای همیشه خصومت خود را نسبت به خواهر کوچکترش سرکوب کند، چون احساس نفرت او اضطراب زیادی را به وجود می آورد. هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد میل جنسی و پرخاشگری به صورت کامل و بی پروا ابراز شوند. در صورتی که رفتارهای خصمانه یا جنسی کودکانه تنبیه یا سرکوب شده باشند، آنها یاد می گیرند هر وقت که این تکانه ها را احساس می کنند، مضطرب شوند. گرچه این اضطراب به ندرت به سرکوبی کامل سایق های پرخاشگری و جنسی منجر می شود، ولی معمولا به سرکوبی محدود آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
2020-11-14

شخصیت چیست؟

روان شناسان در رابطه با معنی شخصیت با هم تفاوت دارند. اغلب قبول دارند که کلمه شخصیت از واژه لاتین پرسونا به دست آمده است. پرسونا به ماسک نمایشی اشاره دارد که هنرپیشه های رومی در نمایش های یونانی بر چهره می زدند. این هنرپیشه های روم باستان، ماسک(پرسونا) را بر چهره می زدند تا نقش یا ظاهری کاذب را نمایش دهند. البته، این برداشت سطحی از شخصیت، تعریف مقبول نیست. وقتی روان شناسان از واژه شخصیت استفاده می کنند، به چیزی بیش از نقشی که افراد بازی می کنند اشاره دارند. گرچه یک تعریف واحد برای تمام نظریه پردازان شخصیت قابل قبول نیست، ولی ما می توانیم بگوییم که شخصیت الگوی صفات نسبتا دایمی و ویژگی های منحصر به فرد است که به رفتار شخص ثبات و فردیت می بخشد. صفات به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان، و پایداری رفتار در موقعیت های مختلف کمک می کنند. صفات ممکن ا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی توسط نادر حسینی
2020-10-21

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود. این آزمون در سال1938 توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان 5-11 بکار برد. مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است. آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی
2020-09-12

اختلالات عاطفی وهیجانی درکودکان بیش فعالی وکمبود توجه

مقدمه

اختلال نارسایی توجه افزون کنشی به ندرت به تنهایی در کودک اتفاق می افتد و به طور معمول همراه با سایر اختلال های هیجانی رفتاری در فرد مشاهده می شود. رایج ترین شرایط همبود عبارت اند از: اختلال تضادورزی مقابله ای[1] و اختلال رفتار هنجاری[2] (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کودکان نارسایی توجه / فزون کنشی به طور خاص پسران دارای یکی از این دو اختلال نیز می باشند. ترکیب نارسایی توجه / فزون کنشی و اختلال رفتاری مخرب در کودکان تا حد زیادی پیش بینی کننده پرخاشگری، بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی در دوران نوجوانی و بزرگسالی است (بارکلی و همکاران، ۲۰۰۲). تقریبا ۳۰ درصد کودکان با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی یک نا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2018-12-03

Of Mountains & Printing Presses

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the arrows to reposition blocks quickly, without fearing about losing things in the process of copying and pasting.

What you are reading now is a text block the most basic block of all. The text block has its own controls to be moved freely around the post…

… مانند این یکی، که راست چین شده است.

Headings are separate blocks as well, which helps with the outline and organization of your content.

یک تصویر ارزش هزار کلمه دار
ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی

2017-10-07

بیماری آلزایمر چیست؟

 

بیماری آلزایمر چیست ؟

بیماری آلزایمر چیست ؟ بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس، با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم است که به تدریج حافظه و تواناییهای ذهنی دیگر مانند تفکر، تکلم، ادراک، استدلال و قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و او در انجام وظایف روزانه زندگی با مشکل مواجه می شود

دمانس چیست؟

برای آنکه

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی, کاردرمانی توسط نادر حسینی
رفتن به نوار ابزار