جستجوی درمانگران

گفتار درمانی

بررسی اختلالات گفتاری و شروع برنامه درمانی

کار درمانی جسمی

ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی

توانبخشی شناختی

بهبود عملکرد کودک در مهارت های شناختی و توجه و تمرکز

روانشناسی

مشاوره و روانشناسی کودک و خانواده و انجام تست ها

کار درمانی ذهنی

ارزیابی و درمان اختلالات توجه و تمرکز

نوروفیدبک

توانبخشی و درمان اختلالات اضطرابی و توجه و تمرکز از طریق دستگاه نورو فیدبک
2020-09-19

کودکان مبتلا  به نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی توجه: نشانه های بی توجهی ،بیش فعالی و تکانش گری باید حداقل 6 ماه دوام یابد و حداقل در چند موقعیت (نظیر خانه، مدرسه ، محل کار) اتفاق بیفتد و به آن حد که با سطح تحولی فرد ناهماهنگ و نا همخوان باشد. بی توجهی – قادر به توجه دقیق به جزئیات نیست و یا در انجام تکالیف مدرسه، کار یا فعالیت های دیگر از روی بی دقتی مرتکب خطا می شود. – در حفظ توجه به تکالیف مدرسه و یا هنگام بازی، با مشکل مواجه است. – وقتی صدایش می کنند به نظر می رسد ،نمی شنود. – از دستورالعمل ها پیروی نمی کند و قادر به تمام کردن تکالیف مدرسه، کارهای خانه و وظایف محیط کار نیست(این مسئله به علت نافرمانی یا ناتوانی در درک و فهم دستورالعمل ها نیست). – در سازمان دهی و نظم بخشیدن به تکال

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2020-09-12

اختلالات عاطفی وهیجانی درکودکان بیش فعالی وکمبود توجه

مقدمه

اختلال نارسایی توجه افزون کنشی به ندرت به تنهایی در کودک اتفاق می افتد و به طور معمول همراه با سایر اختلال های هیجانی رفتاری در فرد مشاهده می شود. رایج ترین شرایط همبود عبارت اند از: اختلال تضادورزی مقابله ای[1] و اختلال رفتار هنجاری[2] (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کودکان نارسایی توجه / فزون کنشی به طور خاص پسران دارای یکی از این دو اختلال نیز می باشند. ترکیب نارسایی توجه / فزون کنشی و اختلال رفتاری مخرب در کودکان تا حد زیادی پیش بینی کننده پرخاشگری، بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی در دوران نوجوانی و بزرگسالی است (بارکلی و همکاران، ۲۰۰۲). تقریبا ۳۰ درصد کودکان با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی یک نا

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2020-09-08

ناتوانی های یادگیری عوامل مهم در تعریف ناتوانی های یادگیری از زمان به رسمیت شناختن ناتوانی های یادگیری در اوایل دهه 1960،یازده تعریف متفاوت در این حوزه تاحدی از پذیرفته شده است.این تعاریف که توسط متخصصان منفرد،کمیته ای از متخصصان یا قانون گذاران ارائه شده اند،نگرش های نسبتا متفاوتی را ارائه می کنند.سه عامل –هر کدام در برخی تعاریف هست،اما نه در همه آنها – از لحاظ تاریخی ،مناقشه قابل توجهی را برانگیخته است: 1-پیش فرض بدکارکردی دستگاه عصبی مرکزی 2-اختلال های پردازش روان شناختی 3-ناهماهنگی بهره هوشی –پیشرفت بدکارکردی دستگاه عصبی مرکزی بسیاری از مفاهیم نظری و روش های آموزشی مرتبط با حوزه ناتوانی های یادگیری ،از کارهایی نشات گرفته است که از دهه 1930 تا 1940با کودکان عقب مانده ذهنی و آسیب دیده مغزی انجام شده است.هنگا

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2020-08-25

ناتوانی رشدی و عقلانی (عقب ماندگی ذهنی)

(IDD) Intellectual and Developmental Disabilities

طی دهه های گذشته تشخیص ناتوانی های رشدی و عقلانی از تاکید بر اندازه گیری محض توانمندی های شناختی (آزمون اولیه هوشبر)

به ترکیبی  از توانایی های   شناختی و  رفتارهای  انطباقی  تغییر یافته  است. این تغییر تاحدودی از درک نقشی که محیط (به ویژه عامل

فقر) در گشترش  ناتوانی های رشدی و عقلانی خفیف ایفا می کند،  ناشی می شود. مربیان صرفآ  برای سازگاری  کودک با ناتوانی اش

تلاش نمی کنند ، بلکه انها تلاش می کنند  تا برای حفظ  شرایط و  پیشگیری از  وخیم تر  شدن آن ،به  صورت زودهنگام  درزندگی کودک

مداخله کنند.

تعریف ناتوانی رشدی وعقلانی

ناتوانی های

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2020-08-22

اختلالات رشد عصبی (طبق DSM-5)

اختلالات رشد عصبی (طبق DSM-5)

اختلالات رشدعصبی گروهی از بیماری هایی هستند که در دوره رشد بروز می کنند.این اختلالات عموما در اوایل دوره رشد یعنی

قبل از سن مدرسه شروع شده و با نقایص رشدی مشخص می گردند که سبب تخریب کارکرد شخصی ؛اجتماعی ؛تحصیلی یا شغلی وی

می شوند.گستره این نقایص رشدی کاملا متفاوت و از یک محدودیت بسیار اختصاصی یادگیری یا کنترل کارکرد اجرایی شروع و به

نقایص کلی مهارت های اجتماعی یا هوشی ختم می شود.اختلالات رشد عصبی اغلب با همدیگر بروز میکنند.

تظاهرات بالینی برخی از این اختلالات شامل ترکیبی از ع

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی | Tags: , ,
2018-12-15

اختلال طیف در خود ماندگی

Autism Spectrum Disorder

ملاک های تشخیصی

  1. A.نقصان مداوم ارتباط اجتماعی و تعاملات اجتماعی در موقعیتهای مختلف که به شکل موارد زیر,در حال حاضر یا در گذشته بروز می کند.
  2. تخریب روابط دو جانبه هیجانی –اجتماعی به درجات مختلف مثلااز رویکرد اجتماعی نابهنجار و عدم مکالمه ی عادی دوجانبه تا کاهش سهم کردن دیگراندر علایق هیجانات یا عواطف خود یا عدم توانایی شروع یا پاسخ به تعاملات اجتماعی.
  3. نقض در رفتارهای ارتباطی غیر کلامی مورد استفاده در تعاملاتاجتماعی به درجات مختلف برای مثال: انجام ضعیف ارتباط کلامی و غیر کلامی ,ناهنجاری تماس چشمی و بدنی افت شدید درک و استفاده از ایما و اشاره فقدان کاملابراز هیجانا
ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2018-12-03

Of Mountains & Printing Presses

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the arrows to reposition blocks quickly, without fearing about losing things in the process of copying and pasting.

What you are reading now is a text block the most basic block of all. The text block has its own controls to be moved freely around the post…

… مانند این یکی، که راست چین شده است.

Headings are separate blocks as well, which helps with the outline and organization of your content.

یک تصویر ارزش هزار کلمه دار
ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نادر حسینی

2018-12-02

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان کم توان واختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود. این آزمون در سال1938 توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان 5-11 بکار برد. مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است. آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آزم

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2017-10-07

درمان بیماری آلزایمر

نتایج مثبت داروی جدید درمان بیماری آلزایمر در مرحله سوم تحقیقات

درمان بیماری آلزایمر

درمان بیماری آلزایمر از جمله مواردی است که تحقیقات گسترده ای بر روی آن در حال انجام است.

به موازات پیشرفتهای علم پزشکی و تحقیقات جدید به خصوص در سالهای اخیر، چشم اندازهای تازه ای از امید برای درمان بیماری آلزایمر ؛ به وجود آمده است. اما در حال حاضر فرآیند درمان بیشتر به معنای کنترل و جلوگیری از پیشرفت بیماری و همچنین کنترل علائم و اختلالات روانی و رفتاری ناشی از آن می باشد.

مراجعه به دو پزشک متخصص یعنی روانپزشک (اعصاب و روان) و متخصص مغزواعصاب در جهت دریافت درمان دارویی توصیه می گردد. به علاوه

ارسال شده در روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی توسط نادر حسینی
2017-10-07

بیماری آلزایمر چیست؟

 

بیماری آلزایمر چیست ؟

بیماری آلزایمر چیست ؟ بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس، با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم است که به تدریج حافظه و تواناییهای ذهنی دیگر مانند تفکر، تکلم، ادراک، استدلال و قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و او در انجام وظایف روزانه زندگی با مشکل مواجه می شود

دمانس چیست؟

برای آنکه

ارسال شده در دسته بندی نشده, روانشناسی, کاردرمانی توسط نادر حسینی
رفتن به نوار ابزار