آشفتگی های کودکان و نوجوانان

بسیاری از آشفتگی‌های کودکان و نوجوانان در واقع کنشی طبیعی در پاسخ به خطرات و چالشهای محیطی به حساب می آیند که این موارد در مسیر تحول آنها نابهنجار به حساب نمی آید.با این وجود گاهی این آشفتگی ها غیر قابل مهار شده و بیش از میزان بهنجار در کودکان دیده می شود که در این شرایط نیاز است برای درمان این گروه سنی حساس اقدام شود.

اختلالات دوران کودکی و نوجوانی تنوع به نسبت زیادی دارند که میزان شیوع این اختلالات متفاوت است،برای مثال اختلالهای اضطرابی از شایع ترین اختلال های روان شناختی در دوره کودکی و نوجوانی است و شیوع آن بین افراد زیر ۱۸ سال بین ۳/۸ درصد تا ۲۷درصد است.از بین درمان های به کار گرفته شده برای کاهش مشکلات کودکان و نوجوانان نتایج پژوهش های مختلف و کارآزمایی های بالینی،از اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در بهبود علائم حمایت کرده اند.

درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان

درمان شناختی رفتاری نوعی روان درمانی است که متمرکز بر نحوه تفکر و تاثیر آن بر احساسات و رفتار است. این رویکرد به دنبال تغییر نحوه تفکر و رفتار افراد است که به واسطه این تغییرات احساس رضایت در فرد ایجاد میشود. CBT درمانی است که بر مسائل “اینجا و اکنون تاکید دارد و تمرکزی بر عوامل موجود در گذشته افراد ،ندارد به جای آن در تلاش است که شرایط کنونی مراجع را بهبود .بخشد. درمان شناختی رفتاری (CBT) درمانی است که میتواند مشکلات افراد در هر رده سنی از جمله کودکان و نوجوانان را بهبود بخشد.

تناسب سطح پیچیدگی تکنیک ها با سن و سال کودک

تکنیکهای این درمان انعطاف پذیری زیادی دارند و میتوان سطح پیچیدگی آنها را با توجه به مهارتهای شناختی کودک تنظیم .کرد به عنوان مثال یکی از تکنیکهای این درمان ارزیابی شواهد موافق و مخالف با فکر منفی است برای انجام این فن درمانی کودک باید توانایی تفکر انتزاعی رشد یافتهای برای فرضیه سازی و ارزیابی افکارش داشته باشد؛ اما این مهارت تازه در

دوره نوجوانی شروع به رشد میکند

بنابراین برای کودکان باید از روشهای ساده تری مانند جایگزینی افکار منفی با افکار مثبت استفاده کرد. در این حتما در

،روش فکری منفی مانند «من بی عرضه ام و امتحانات شکست میخورم را با فکری مثبت و واقع بینانه مانند اگر» تلاشم را ،بکنم از پس این امتحان بر خواهم آمد.» جایگزین می.کنیم. این تکنیک در کاهش احساسات ناخوشایند و اصلاح رفتارهای اسازگارانه تأثیرگذار است.

مرکز جامع توانبخشی سرو در زمینه روان درمانگری کودکان بیش فعالی،  اختلالات حسی، اختلالات اضطرابی، پرخاشگری ،وسواسی و نافرمانی مقابله ای فعالیت می نماید. جهت تماس با کلینک جامع توانبخشی سرو باشماره تلفن های  3734-8809-021 و 6839-8808-021 تماس حاصل فرمایید.