همکاران ما

دکتر نادر حسینی نسب

مشاوره و ارزیابی خانواده / کاردرمانگر

 

محمد مهدی رنجبر

کارشناسی گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر

 

الهام پور معصومی

کارشناسی ارشد روانشناسی 

اختلالات یادگیری

 

سپیده حسنی

کارشناسی ارشد روان شناسی

درمانگر و مشاور کودک / بازی درمانگر

 

رعنا قربانی

کارشناسی ارشد کودکان استثنائی 

اختلالات یادگیری

 

نرگس کارگر

کارشناسی گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر

 

معصومه نجارزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی 

درمانگر و مشاور کودک / بازی درمانگر

 

زهرا حاجی حسنی

کارشناسی ارشد مشاوره

درمانگر و مشاور کودک / بازی درمانگر

 

نیلوفر ضیائی

کارشناسی کاردرمانی

کاردرمانگرذهنی/ کاردرمانگر حسی_ حرکتی

 

بنفشه فیروزآبادی

کارشناسی ارشد روانشناسی 

روان درمانگر کودک و نوجوان / نوروتراپیست

 

فاطمه توکلی

کارشناسی ارشد روانشناسی 

رفتار درمانی / تست هوش