گفتار درمانی

کار درمانی جسمی

توانبخشی شناختی

روانشناسی

کار درمانی ذهنی

نوروفیدبک

درباره ما
مرکز جامع توانبخشی سرو

ارائه خدمات توانبخشي تخصصي کودکان از جمله، کاردرماني جسمی، کاردرماني ذهنی، گفتاردرماني، بازی درمانی، اتاق تاریک، نوروفیدبک، اختلالات یادگیری، انجام تست هوش، مشاوره و روانشناسی به خانواده و کودک در این مرکز انجام می شود. مرکز توانبخشي سرو از سال 1379 آغاز به کار کرده است.

با ما در تماس باشید