جستجوی درمانگران

گفتار درمانی

بررسی اختلالات گفتاری و شروع برنامه درمانی

کار درمانی جسمی

ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی

توانبخشی شناختی

بهبود عملکرد کودک در مهارت های شناختی و توجه و تمرکز

روانشناسی

مشاوره و روانشناسی کودک و خانواده و انجام تست ها

کار درمانی ذهنی

ارزیابی و درمان اختلالات توجه و تمرکز

نوروفیدبک

توانبخشی و درمان اختلالات اضطرابی و توجه و تمرکز از طریق دستگاه نورو فیدبک

جدیدترین متد های توانبخشی و درمانی

 

در دست ساخت


نظر شما درباره کلینیک سرو

 

 

در دست ساخت


آشنایی با مرکز توانبخشی سرو

ارائه خدمات توانبخشی تخصصی کودکان از جمله ، کاردرمانی جسمی ، کاردرمانی ذهنی ، گفتاردرمانی ،بازی درمانی ، اتاق تاریک ، نورو فیدبک ، اختلالات یادگیری ، انجام تست هوش ومشاوره روانشناسی به خانواده و کودک درمرکز توانبخشی سرو از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار گردید .


خدمات توانبخشی سرو

 

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید


کارگاه ها 

در دست ساخت


 


دپارتمان
آسیب شناسی گفتار
خدمات توانبخشی کلینیک سرو
 • گفتار درمانی
 • کار درمانی ذهنی
 • کار درمانی جسمی
 • توانبخشی شناختی CRT
 • یکپارچگی حسی SI
 • آموزش ذهنی
 • نوروفیدبک Neurofeedback
 • اتاق تاریک
 • بازی درمانی
 • موسیقی درمانی
 • درمان اختلالات یادگیری LD
 • تست ها و ارزیابی ها
 • مشاوره و روانشناسی کودک و خانواده
درخواست مشاوره توانبخشی